DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe a novinky 2020

Díky příkladům obchodních transakcí z praxe získáte přehled o pravidlech uplatňování DPH v zahraničním obchodě. Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb a dodání zboží do jiných zemí, a budete schopni definovat rizikové oblasti a navrhovat jejich řešení.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Výkonným a obchodním manažerům firem a zaměstnancům daňových či účetních oddělení, kteří mají ve svém portfoliu klienty s obchodními transakcemi s mezinárodním prvkem (dovozy, vývozy, pořízení či dodání zboží do EU)
 • Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení či logistických a ekonomických útvarů, kteří si potřebují prohloubit dosavadní znalosti dané problematiky

Program

 • Intrakomunitární dodávky zboží – zaměřeno na DPH novelu 2020 (tzv. Quick fixes):
  • dodání zboží do EU – nové podmínky osvobození a prokazování přepravy
  • přemístění vlastního zboží v rámci EU
  • zvláštní režimy:
   • třístranné a vícestranné (řetězové) transakce – princip přiřazení přepravy
   • konsignační sklady – změna DPH mechanismu od 1. 1. 2020
  • vykazování – souhrnné hlášení, Intrastat
  • DPH přístup k organizační složce
 • Poskytování a přijímání služeb v přeshraničních vztazích
 • Obchodování se zbožím se zeměmi mimo EU

Přínosy

 • Seznámíme vás s očekávanými novinkami pro rok 2020 u intrakomunitárních dodávek zboží
 • Porozumíte poskytování a přijímání služeb v přeshraničních vztazích, seznámíte se se základními pojmy
 • Budete schopni identifikovat, jaká rizika plynou ze současného nastavení transakce poskytování služeb mimo Českou republiku
 • Na konkrétních příkladech se naučíte prakticky aplikovat nové poznatky, například vyplnit formuláře souhrnného hlášení či Intrastat

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.

Termín

DPH u přeshraničních transakcí – příklady z praxe a novinky 2020

Cena: 4 500,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení