Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2021 – WEBINÁŘ

Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům útvaru výkaznictví, financí a řízení rizik bank
 • Pracovníkům útvaru interního auditu bank
 • Vybraným pracovníkům v oblasti IT
 • Obchodníkům s cennými papíry

Program

 • Představení nových změn ve FINREP reportech v souvislosti s novinkami týkajícími se nevýkonných expozic a IFRS 16, navrhovanými EBA od roku 2021
 • Představení nových změn v reportech pro likviditu (LCR) navrhovaných EBA od roku 2021
 • Dopad IFRS 16 do výpočtu kapitálové přiměřenosti a související vykazování
 • Změny týkající se nevýkonných expozic: Obecné pokyny EBA k řízení nevýkonných expozic, požadavek minimálního krytí ztrát z nevýkonných expozic dle Nařízení 2019/630 a související dopad do regulatorního kapitálu a kapitálového poměru a změny v povinně zveřejňovaných informacích týkající se nevýkonných expozic a expozic s úlevou, platné od roku 2021
 • Obecné pokyny EBA ke specifikaci druhů expozic, jež mají být spojovány s vysokým rizikem, a jejich dopad na regulatorní reporting
 • Výhled do budoucnosti – CRR II / CRD V, Basel IV

Přínosy

 • Pochopíte hlavní dopady CRD IV do prostředí vaší společnosti
 • Získáte přehled o best practices při vykazování COREP a FINREP na českém trhu
 • Poznáte hlavní metodické nejasnosti výkaznictví ČNB v roce 2020 a 2021 a možnosti, jak při nich postupovat
 • Budete moci diskutovat o dopadech a metodických nejasnostech s odborníky, kteří se dlouhodobě podílejí na implementaci v bankách na českém trhu.

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termín

Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2021 – WEBINÁŘ

Cena: 6 800,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení