Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA) – O co jde v tomto zcela novém regulatorním požadavku?

ORSA, ústřední bod směrnice Solvency II, si klade za cíl pomoci představenstvu přijímat kvalitní strategická rozhodnutí, definovat vytvářené hodnoty a šířit povědomí o rizicích v rámci celé společnosti.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Ředitelům a vedoucím úseků, kteří potřebují porozumět širším souvislostem ORSA reportu, který jim je pravidelně předkládán.
 • Pracovníkům, kteří se zabývají řízením rizik, financemi, kontrolingem či výkaznictvím.
 • Interním auditorům.
 • Dalším profesionálům v pojišťovnictví.

Program

 • ORSA – základní východiska, cíle, struktura.
 • Řídící rámec ORSA.
  • Směrnice o procesu ORSA.
  • Model správy a řízení ORSA.
 • Proces ORSA.
  • Rizikový profil, katalog rizik.
  • Rámec pro rizikový apetit a limity pro rizika.
  • Rámec pro řízení kapitálu.
  • Obchodní plán.
  • Plánovaní kapitálu a nepřetržitého fungování společnosti.
  • Projekce technických rezerv, kapitálových požadavků a kapitálu.
  • Posouzení odchylek (SCR, EC, rizikový profil).
  • Zátěžové testy, scénářové analýzy.
  • Skupinové aspekty – rozsah skupinové ORSA.
 • Zpráva o ORSA.
  • Interní a externí zpráva o ORSA.
  • Zpráva pro dohled (RSR) – částí týkající se ORSA.
  • Veřejná zpráva o solventnosti a finanční pozici (SFCR) – části týkající se ORSA.
 • Praktické provedení.
  • Časový plán ORSA.
  • Dokumentace konstruktivní kritiky ze strany představenstva.
  • Nastavení systému včasného varování.
  • Dokumentace procesu ORSA.
  • Monitorování procesu ORSA.

Přínosy

 • Seznámíte se základními prvky a cíli ORSA.
 • Naučíte se, jaký je přístup ORSA k řízení rizik a kapitálu.
 • Dozvíte se, jaké požadavky má ORSA na obchodní plánování pojišťoven a dále na integraci projekcí kapitálové potřeby do procesu obchodního plánování.
 • Získáte přehled, jaké jsou požadavky na dokumentaci procesu ORSA.
 • Dozvíte se, jaké praktické dopady bude mít ORSA na činnost pojišťoven.

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termín

Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA) – O co jde v tomto zcela novém regulatorním požadavku?

Cena: 7 100,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení