Klíčové změny v regulaci nevýkonných expozic

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům útvaru řízení rizik bank nebo spořitelních družstev
 • Pracovníkům útvaru výkaznictví bank nebo spořitelních družstev
 • Pracovníkům útvaru interního auditu bank

Program

 • Představení změn v oblasti nevýkonných expozic vycházejících z akčního plánu Evropské rady
 • Detailní představení EBA obecných pokynů k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou a nařízení 2019/630 týkajícího se minimálního krytí ztrát z nevýkonných expozic (tzv. NPL Shortfall)
 • Dopad nové regulace nevýkonných expozic na procesy a postupy v relevantních odděleních
 • Související dopady do regulatorního kapitálu a kapitálového poměru a změny v povinně zveřejňovaných informacích týkající se nevýkonných expozic a expozic s úlevou

Přínosy

 • Pochopíte hlavní dopady nové regulace nevýkonných expozic do prostředí vaší společnosti
 • Budete znát regulatorní požadavky a postupy v případě, že podíl nevýkonných expozic překročí hranici 5 %
 • Získáte metodické rady ohledně stanovení odpočtu od regulatorního kapitálu a změn v povinně zveřejňovaných informacích
 • Budete moci diskutovat o dopadech a metodických nejasnostech s odborníky, kteří se dlouhodobě podílejí na implementaci v bankách na českém trhu

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termíny

Klíčové změny v regulaci nevýkonných expozic

17. 12. 2019 09:00–12:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 4 400,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a dopolední občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.