Vše, co jste chtěli vědět o Solvency II, ale báli jste se zeptat

Solvency II, klíčová reforma regulace evropského pojišťovnictví, už reálně ovlivňuje všechny pojišťovny v EU. Změny mají přímé dopady nejen na jejich fungování například v oblasti řízení rizik, kapitálu nebo dat a systémů, ovlivní zároveň i přístup regulátorů.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Ředitelům a vedoucím úseků, kteří potřebují porozumět širším souvislostem ORSA reportu, který jim je pravidelně předkládán.
 • Pracovníkům, kteří se zabývají řízením rizik, financemi, kontrolingem či výkaznictvím.
 • Interním auditorům.
 • Dalším profesionálům v pojišťovnictví.

Program

 • Solvency II – základní východiska, cíle, struktura a legislativní rámec.
 • Kvantitativní požadavky (Pilíř 1)
  • Oceňování aktiv a závazků včetně porovnání s oceňováním podle českých účetních standardů a IFRS
  • Oceňování technických rezerv včetně porovnání s oceňováním podle českých účetních standardů a IFRS 4 (fáze 2).
  • Kapitál.
  • Kapitálové požadavky – SCR a MCR.
  • Interní modely.
 • Kvalitativní požadavky (Pilíř 2)
  • Řídicí a kontrolní systém.
  • Vlastní vyhodnocení rizik a solventnosti (ORSA).
  • Klíčové funkce.
  • Systém řízení rizik.
  • Vnitřní kontrolní systém.
  • Interní audit.
 • Požadavky na zveřejňování (Pilíř 3)
  • Vykazování informací o pojišťovně vůči dohledovým orgánům.
  • Zveřejňování informací o pojišťovně.
 • Implementace v České republice – obecné pokyny EIOPA, národní specifika.
 • Očekávaný další vývoj.

Přínosy

 • Seznámíte se základními prvky regulace pojišťoven.
 • Ukážeme, jak podle Solvency II počítat kapitálové požadavky.
 • Dozvíte se o nových požadavcích na řízení pojišťoven z hlediska řízení rizik a jejich zohlednění v rozhodovacích procesech.
 • Získáte přehled, jaké jsou potřeba požadavky na vykazování informací vůči dohledovým orgánům.
 • Zjistíte, jaké praktické dopady bude mít nová regulace na činnost pojišťoven.

Registrujte se na dvě a více školení z programu INTEREST pro finanční instituce a získejte slevu.

 • Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
 • Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
 • Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení
Termín

Vše, co jste chtěli vědět o Solvency II, ale báli jste se zeptat

Cena: 7 100,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení