2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika

ZÁKLADNÍ ČÁST – Modul I: Úvěrový analytik: kontext v rámci poskytování úvěrů v bance

Komu je školení určeno

  • Úvěrovým analytikům korporátních úvěrů (s krátkodobou praxí)
  • Úvěrovým analytikům korporátních úvěrů (pokročilé moduly pro zkušené zaměstnance)
  • Relationship manažerům v korporátních odděleních
  • Zaměstnancům řízení rizik, kteří jsou součástí vyhodnocení a schvalování korporátních úvěrů

Program

  • Vliv úvěrového rizika na kapitálovou přiměřenost – způsoby stanovení RWA (STA, IRB), zohlednění zajištění,
  • Stanovení ekonomického kapitálu (ICAAP)
  • Zohlednění dalších komponent financování (likvidita, rizikové a administrativní náklady, FTP)
  • Limitováni negativních úrokových sazeb a dopad na ocenění
  • Stanovení opravných položek – IFRS 9 požadavky na očekávané uvěrové ztráty, zohlednění zajištění
  • Návratnost kapitálu (RAROC, RORAC, RARORAC), vliv na odměňování a měření výkonnosti

Každý kurz lze certifikovat zvlášť na základě účasti.

Celková cena vzdělávacího programu (kurzy 1–6) je 20 000 Kč bez DPH.

Věříme, že se budeme moci setkat osobně. Pokud by se akce nemohla konat kvůli nepříznivému epidemiologickému vývoji, jsme připraveni ji zorganizovat ve formě webináře. Kapacitu účastníků jsme omezili, abychom mohli dodržovat potřebná hygienická opatření.

Termíny

2. Kvantitativní požadavky řízení úvěrového rizika

2. 11. 2021 09:00–12:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 3 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.