Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Akademie HR: Řízení zaměstnanecké zkušenosti
Lukáš Cingr
4. 11. 2021 (6 800,- Kč)
Stejně jako řídíme očekávání a zkušenosti našich zákazníků, je dnes kladen velký důraz na pozitivní zkušenosti našich zaměstnanců. Jen tak můžeme v důsledku dosáhnout toho, abychom dodávali ty nejlepší služby a vytvářeli konkurenceschopné produkty.
Akademie HR: Analýza a reporting dat
Akademie HR: Analýza a reporting dat
Martin Matějka
9. 11. 2021 (6 800,- Kč)
Rozhodování na základě dat namísto intuice lze aplikovat i v oblasti řízení lidských zdrojů. Analýza HR dat vám pomůže identifikovat místa ke zlepšení stávajících procesů a postupů. Školení se zabývá jak principy koncepční práce s daty a definicí metrik v HR, tak nezbytnými technickými znalostmi pro základní analýzu dat.
Když se cíle plní s chutí aneb motivace zaměstnanců
Když se cíle plní s chutí aneb motivace zaměstnanců

Mám zájem o školení (2 400,- Kč)
Motivace je jednou z klíčových oblastí vedení lidí. Seznamte se s aktuálními trendy v této oblasti, širokým spektrem motivačních nástrojů a jejich použitím. Zjistěte, proč je důležité motivaci vašich zaměstnanců měřit a řídit.
Role HR při podpoře řízení distribučních sítí
Role HR při podpoře řízení distribučních sítí

Mám zájem o školení (2 400,- Kč)
Distribuční sítě komodit či služeb jsou velmi dynamickým a hierarchickým prostředím, které vyžaduje rychlé a efektivní řízení a rozhodování. V takovém prostředí jsou alfou a omegou dalšího rozvoje firmy zkušení zaměstnanci. Proto zde hraje zásadní roli HR a podpora z jeho strany. Na našem školení se dozvíte, jak klíčové zaměstnance distribučních sítí identifikovat, motivovat a dále rozvíjet.
Dejme změně šanci aneb jak úspěšně řídit změny
Dejme změně šanci aneb jak úspěšně řídit změny

Mám zájem o školení (2 400,- Kč)
Úspěch vašich HR aktivit je tak velký, jak dokážete zvládnout související změny. Během půldenního školení se naučíte, jak systematicky změny řídit, počínaje jejich analýzami, přes komunikaci s klíčovými partnery či zaměstnanci ve firmě, realizací změny a její udržitelností z pohledu a zapojení HR oddělení konče.
Když HR a byznys táhnou za jeden provaz
Když HR a byznys táhnou za jeden provaz

Mám zájem o školení (2 400,- Kč)
Seznámíte se, jakou roli má zastávat HR byznys partner – ať už jde o roli partnera pro klíčové strategické aktivity ve společnosti, jak pracuje společně s liniovými manažery, aby společnost co nejlépe využívala lidského kapitálu či zda a jak může být HR byznys partner přímo zodpovědný, a tedy i měřitelně hodnocený za to, jak si vede jeho interní klient v jednotlivých HR disciplínách.
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců
Akademie HR: Zpracování osobních údajů a možnosti monitoringu zaměstnanců
Monitoring zaměstnanců i nakládání s jejich údaji jsou svázány přísnými pravidly. Za jejich porušení hrozí zaměstnavateli citelné sankce. Školení vám pomůže se v této složité problematice zorientovat. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti a postřehy z aktuálních rozhodnutí kontrolních orgánů. Zaměříme se i na dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru
Mgr. Romana Szuťányi, JUDr. Barbora Cvinerová
Mám zájem o školení (2 500,- Kč)
Ukončení zaměstnávání představuje jeden z nejtěžších úkolů zaměstnavatele – je potřeba vyhovět přísným požadavkům právních předpisů i soudní judikatury. Nesprávným ukončením pracovního poměru zaměstnavatel riskuje vleklý soudní spor a rozsáhlé finanční náklady. Během školení se s vámi podělíme o naše praktické zkušenosti a poradíme, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.
Akademie HR: Rizika spojená s outsourcingem – jak se vyhnout švarcsystému i zastřenému agenturnímu zaměstnávání
Akademie HR: Rizika spojená s outsourcingem – jak se vyhnout švarcsystému i zastřenému agenturnímu zaměstnávání
Mgr. Ing. Ladislav Karas LL.M., JUDr. Barbora Cvinerová
Mám zájem o školení (2 500,- Kč)
Správně nastavený outsourcing může být velmi užitečným nástrojem, je však svázán přísnou právní regulací. Mezi legálním outsourcingem a švarcsystémem či zastřeným agenturním zaměstnáváním, za které hrozí milionové pokuty, vede velmi tenká hranice.
Akademie HR: Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí v praxi
Akademie HR: Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí v praxi
JUDr. Barbora Cvinerová, Ing. Tereza Chovanec Králová
Mám zájem o školení (2 500,- Kč)
Situace na trhu práce nutí zaměstnavatele hledat své pracovníky i za hranicemi. Se zaměstnáváním cizinců je však spojena řada povinností. Ty pro vás přehledně shrneme a podělíme se i o praktické zkušenosti s vyřizováním potřebných povolení a praxí správních orgánů. Rozebereme také problematiku vysílání zaměstnanců do zahraničí, ať už k poskytování služeb, nebo v rámci nadnárodních koncernů.
Akademie HR: Home office, pracovní cesty a další otázky související s místem výkonu práce
Akademie HR: Home office, pracovní cesty a další otázky související s místem výkonu práce
V dnešní době moderních technologií již není problém plnohodnotně pracovat z domova, v kavárně nebo kdekoliv, kde je signál. V rámci školení vám poradíme, jak přistupovat k home office, aby byla minimalizována související právní rizika, a zaměříme se i na další případy výkonu práce mimo běžné pracoviště.
Akademie HR: Novinky v pracovním právu – nejnovější judikatura a legislativa
Akademie HR: Novinky v pracovním právu – nejnovější judikatura a legislativa
Mgr. Romana Szuťányi, JUDr. Barbora Cvinerová
Mám zájem o školení (2 000,- Kč)
Držet krok s legislativními změnami v pracovním právu není jednoduché. Významnou roli také hraje soudní praxe, která často řeší situace, na něž zákon výslovně nepamatuje. V rámci školení Vás proto seznámíme s tím nejdůležitějším, co se v oblasti pracovního práva v poslední době odehrálo.
Akademie HR: Pracovněprávní minimum pro personalisty i management
Akademie HR: Pracovněprávní minimum pro personalisty i management
Jak postupovat při náboru zaměstnanců, jakým způsobem s nimi jednat v průběhu pracovního poměru a jak řešit různé problematické situace? V rámci školení vám poskytneme základní přehled o českém pracovním právu, zaměříme se na časté chyby a doporučíme praktické postupy.
Akademie HR: Odměňování zaměstnanců a problematika rovného zacházení
Akademie HR: Odměňování zaměstnanců a problematika rovného zacházení
V době nízké nezaměstnanosti zaměstnavatelům nezbývá než motivovat zaměstnance atraktivním odměňováním. Při nastavování odměňovacích schémat je však potřeba respektovat mnohá právní omezení. Významným limitem je i povinnost rovného zacházení. Poradíme, jak k odměňování zaměstnanců přistupovat a čemu se vyhnout, aby bylo minimalizováno riziko sankcí.
Akademie HR: Novela zákoníku práce se zaměřením na nový koncept úpravy dovolené a na další novinky pro rok 2020
Akademie HR: Novela zákoníku práce se zaměřením na nový koncept úpravy dovolené a na další novinky pro rok 2020
Mgr. Romana Szuťányi, JUDr. Barbora Cvinerová
Mám zájem o školení (2 500,- Kč)
Poslanecká sněmovna projednává návrh tzv. velké novely zákoníku práce, jež by měla nabýt účinnosti částečně již k 1. červenci 2020. Nejedná se však o jedinou významnou změnu, která nás v tomto roce na pracovněprávním poli čeká. Česká republika se připravuje i na významné změny na úrovni evropské legislativy, jež se rovněž významně dotknou českých zaměstnavatelů.