Když se cíle plní s chutí aneb motivace zaměstnanců
Když se cíle plní s chutí aneb motivace zaměstnanců

Mám zájem o školení (2 400,- Kč)
Motivace je jednou z klíčových oblastí vedení lidí. Seznamte se s aktuálními trendy v této oblasti, širokým spektrem motivačních nástrojů a jejich použitím. Zjistěte, proč je důležité motivaci vašich zaměstnanců měřit a řídit.
Role HR při podpoře řízení distribučních sítí
Role HR při podpoře řízení distribučních sítí

Mám zájem o školení (2 400,- Kč)
Distribuční sítě komodit či služeb jsou velmi dynamickým a hierarchickým prostředím, které vyžaduje rychlé a efektivní řízení a rozhodování. V takovém prostředí jsou alfou a omegou dalšího rozvoje firmy zkušení zaměstnanci. Proto zde hraje zásadní roli HR a podpora z jeho strany. Na našem školení se dozvíte, jak klíčové zaměstnance distribučních sítí identifikovat, motivovat a dále rozvíjet.
Dejme změně šanci aneb jak úspěšně řídit změny
Dejme změně šanci aneb jak úspěšně řídit změny

Mám zájem o školení (2 400,- Kč)
Úspěch vašich HR aktivit je tak velký, jak dokážete zvládnout související změny. Během půldenního školení se naučíte, jak systematicky změny řídit, počínaje jejich analýzami, přes komunikaci s klíčovými partnery či zaměstnanci ve firmě, realizací změny a její udržitelností z pohledu a zapojení HR oddělení konče.
Když HR a byznys táhnou za jeden provaz
Když HR a byznys táhnou za jeden provaz

Mám zájem o školení (2 400,- Kč)
Seznámíte se, jakou roli má zastávat HR byznys partner – ať už jde o roli partnera pro klíčové strategické aktivity ve společnosti, jak pracuje společně s liniovými manažery, aby společnost co nejlépe využívala lidského kapitálu či zda a jak může být HR byznys partner přímo zodpovědný, a tedy i měřitelně hodnocený za to, jak si vede jeho interní klient v jednotlivých HR disciplínách.