Mentoringový program aneb partnerem na Vaší cestě osobního rozvoje

Mentoring rozšiřuje obzory, nabízí přátelství a vzájemný respekt. Motivuje obě strany k rozvoji mezilidských a profesionálních dovedností. Je to zkušenost, která vede k vytvoření vzájemného respektu a podpory mezi všemi zúčastněnými.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je program určen

 • Manažerům, kteří získali novou roli ve společnosti.
 • Manažerům nebo vedoucím pracovníkům, kteří jsou v prostředí změny či chtějí změnu a hledají nezávislého průvodce/partnera k objevování správné cesty a směru.

Program – možné oblasti zaměření mentoringu

 • Uvědomění si sponzorů, potvrzení očekávaní a cílů.
 • Identifikace vaší přidané hodnoty, talentu a osobních hodnot.
 • Váš tým.
 • Stanovení cílů.
 • Plánování jednotlivých kroků, kapacit a pracovního týmu.
 • Komunikace směrem do společnosti.

Přínosy

 • Získáte nový pohled na problematiku, jíž se zabýváte, s podporou nezávislého, zkušeného mentora, který má dlouholetou praxi v oblasti změnového managementu a rozumí vašemu současnému vnímání situace.
 • Potvrdíte si, zda správně vnímáte faktory klíčové pro váš osobní a tím i profesní rozvoj.
 • Pochopíte, co jsou další důležité kroky a klíčové faktory pro další rozvoj, které jste si dosud neuvědomovali.
 • Naleznete partnera pro oblasti, v nichž jste se doposud cítili sami.
 • Naučíte se praktické techniky, které pomohou zvýšit vaši efektivitu.
 • Poznáte individuální přístup, který odpovídá vašim osobním i profesním potřebám.

Kdo bude vaším mentorem?

Mgr. Hana Pleskačová

Hana Pleskačová má přes 20 let zkušeností z oblasti pojišťovnictví a poskytování finančních služeb. Odpovídala zejména za finanční řízení – věnovala se nastavování finančního řízení a operativnímu kontrolingu společností, který zasahoval i do řízení správy smluv a obchodu. Řídila několik implementačních projektů. Začínala na pozici pojistného matematika, působila také ve středním managementu v oblasti kontrolingu a správy a později jako finanční ředitelka velké mezinárodní společnosti. Právě role v top managementu ji přivedla ke koučinku a mentorování, o nichž je přesvědčena, že přinášejí přidanou hodnotu managementu v období změny. Koučinkem a mentorováním manažerů se zabývá od roku 2010, využívá svých zkušeností a metod, které získala v NLP Practitioner Certification.

Reference

„Hana je velmi zkušená, absolutně profesionální a lidsky velmi moudrá top manažerka. Pomohla mi a podpořila mě, když jsem se rozhodovala o pro mě osobně velmi významné změně v profesní kariéře. Bylo pro mě velmi důležité uvědomit si její skutečný rozměr. Hana mi pomohla také identifikovat možnosti dalšího rozvoje a určit měřitelné cíle. Plně využívá svoje zkušenosti s implementacemi změn ve společnostech a aplikuje je velmi pragmaticky a realisticky.

Přirozeně mi pomohla také si uvědomit a dávat si pozor na to, že realita přináší mnoho dalších úkolů a výzev, které je potřeba řešit. Náročná operativa ohrožuje zaměření na to, co je v plánu a co má skutečnou hodnotu. Svým nadhledem a zkušeností, cennou radou i dobře míněným upozorněním na odbočky z hlavní cesty mi jakoby svítila na cestu. Byla mým cenným průvodcem, skutečným mentorem a skvělým člověkem, kterému záleží na úspěchu druhých. Nejen za to si jí vážím a za vše jí děkuji.“

                                                                                                                                Ing. Lenka Hejduková, FCCA
                                                                                                                                                Obchodní ředitelka
                                                                                           Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

„Hanka mě podpořila a naučila dívat se na věci s nadhledem. Zároveň byla mou osobní průvodkyní a nezávislým důvěryhodným partnerem v definování a dosahování cílů s minimem oscilací nahoru a dolů… Cesta k cíli tak může být přímější a rychlejší. Díky svým dlouholetým zkušenostem v top managementu je schopna vidět situaci z pohledu jak nadřízených, tak i podřízených a takto pochopit konkrétní požadavky sponzorů projektu. Díky spolupráci s Hankou nemusíte ‚narazit na zeď desetkrát, ale jen dvakrát‘.“

                                                                                                                             Ing. Miriam Janýšková, MBA
                                                                                                                                      Jednatelka společnosti
                                                                                                                                                     BiiGood, s.r.o.

Reference

Business mentoring pro sociální podniky: Velice děkuji KPMG za zkušenost s mentoringem. Byl to pro mě obrovský přínos. Rozebrat naši firmu v tak příjemné společnosti mentorů byl opravdu zážitek. Mentor (H. Pleskačová) je velice příjemná a přitom upřímná a dokáže říct to špatné (což je pro mě velmi důležité), ale také dokáže ocenit to dobré. Není nic lepšího, než když si můžete promluvit s nezaujatým odborníkem o problémech firmy, který vám dá na váš problém či starost zcela nezávislý pohled a poradí co a jak dál. Od té doby co spolupracujeme s KPMG se u nás ve firmě dějí velké změny, a to k lepšímu. Po této zkušenosti si opravdu rád zaplatím další hodiny mentoringu.

CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s., Petr Světlík, ředitel
Petr Světlík, Ředitel
Termín

Mentoringový program aneb partnerem na Vaší cestě osobního rozvoje

Cena: Cena dle individuální dohody
Mám zájem o školení