Prezentační dovednosti pro účetní, kontrolery nebo finanční manažery

Komu je školení určeno

 • Všem zaměstnancům účetního nebo kontrolingového oddělení, kteří prezentují kolegům ve svém oddělení i mimo něj
 • Všem finančním manažerům, kteří ví, že prezentační dovednost je jedna z jejich základních manažerských kompetencí

Program

 • Teorie komunikace (verbální a paraverbální vs. neverbální)
 • Verbální (jak nakládat s informacemi, co je důležitá a co užitečná informace, jak pracovat s hlavním sdělením, jak s detailem atd.) 
 • Paralingvistická komunikace a jak ji využít (jak pracovat s hlasem, dynamika hlasu, srozumitelnost a to nejen artikulace aj.)
 • Neverbální komunikace, aneb poznat sám sebe (co mi jde a na tom stavět; co mi nejde a toho se vyvarovat)
 • Struktura správné prezentace
 • Přehlednost reportů pro uživatelskou přívětivost a pochopení
 • Jak okořenit svoji prezentaci (jazykové háčky, icebreaks, vlastní příklad, aj.)
 • Úskalí prezentace kolegům mimo vaše oddělení/obor

Přínosy

 • Praktický nácvik prezentačních dovedností
 • Dozvíte se, jaké jsou základní pravidla prezentace, včetně informací jak funguje mozek, a jak je využít pro tuto dovednost.
 • Naučíte se také rozvíjet své silné stránky prezentačních dovedností, na co při prezentaci nezapomenout, jak využít publika a jak se na prezentaci připravit
Termíny

Prezentační dovednosti pro finanční manažery

16. 10. 2018 09:00–16:30
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 5 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 7 CPD bodů pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály, dopolední i odpolední občerstvení a společný oběd. Školení probíhá v českém jazyce.