Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), teorie – znáte svá rizika?

ORSA, ústřední bod směrnice Solvency II, si klade za cíl pomoci představenstvu přijímat kvalitní strategická rozhodnutí, definovat vytvářené hodnoty a šířit povědomí o rizicích v rámci celé společnosti. Díky našemu školení se dozvíte, co to znamená a jaký dopad má implementace ORSA na fungování pojišťovny.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Pojistným matematikům.
 • Pracovníkům, kteří se zabývají řízením rizik, financemi, kontrolingem či výkaznictvím.
 • Interním auditorům.
 • Dalším profesionálům v pojišťovnictví.

Program

ORSA – základní východiska, cíle, struktura.

Řídící rámec ORSA

 • Směrnice o procesu ORSA.
 • Model správy a řízení ORSA.

Proces ORSA

 • Rizikový profil, katalog rizik.
 • Rámec pro rizikový apetit a limity pro rizika.
 • Rámec pro řízení kapitálu.
 • Obchodní plán
 • Plánovaní kapitálu a nepřetržitého fungování společnosti.
 • Projekce technických rezerv, kapitálových požadavků a kapitálu.
 • Posouzení odchylek (SCR, EC, rizikový profil).
 • Zátěžové testy, scénářové analýzy.
 • Skupinové aspekty – rozsah skupinové ORSA.

Zpráva o ORSA

 • Zpráva pro dohled (RSR) – částí týkající se ORSA.
 • Veřejná zpráva o solventnosti a finanční pozici (SFCR) – části týkající se ORSA.
 • Interní a externí zpráva o ORSA.

Praktické provedení

 • Časový plán ORSA.
 • Dokumentace konstruktivní kritiky ze strany představenstva.
 • Nastavení systému včasného varování.
 • Dokumentace procesu ORSA.
 • Monitorování procesu ORSA.

Přínosy

 • Seznámíte se základními prvky a cíli ORSA.
 • Naučíte se, jaký je přístup ORSA k řízení rizik a kapitálu.
 • Dozvíte se, jaké požadavky má ORSA na obchodní plánování pojišťoven a dále na integraci projekcí kapitálové potřeby do procesu obchodního plánování.
 • Získáte přehled, jaké jsou požadavky na dokumentaci procesu ORSA.
 • Dozvíte se, jaké praktické dopady bude mít ORSA na činnost pojišťoven.
Termín

Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA), teorie – znáte svá rizika?

Cena: 7 100,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení