Výkaznictví – zvládáte včas reporting?

Solvency II (SII) přináší nový způsob, jak mají pojišťovny o sobě informovat a jaké údaje zasílat dohledovým orgánům. Splnit požadavky na výkaznictví a sladit pravidelný proces reportingu podle různých standardů bude klást vysoké nároky na zefektivnění celého procesu. Přijďte se seznámit s jednotlivými požadavky i praktickými zkušenostmi s implementací vykazovacích povinností podle SII.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Pracovníkům ekonomických útvarů pojišťoven zaměřených na finance a kontroling.
 • Pojistným matematikům.
 • Pracovníkům, kteří se zabývají řízením rizik a problematikou compliance.
 • Dalším profesionálům v pojišťovnictví.

Program

 • Solvency II – krátké shrnutí, základní východiska a principy.
 • Přehled požadavků na reporting:
   
  • přechodná fáze podle obecných pokynů EIOPA,
  • specifika České republiky.
 • Harmonizace jednotlivých reportingových procesů.
 • Zkušenosti s implementací Solvency II v reportingu.
 • Datová kvalita a výkaznictví:
   
  • přehled požadavků na kvalitu dat v kontextu reportingu,
  • praktické zkušenosti z implementace datové kvality.

Přínosy

 • Poznáte, jaké jsou konkrétní požadavky Solvency II na zveřejňování informací a jejich vykazování vůči dohledu.
 • Zjistíte, jak nové požadavky na výkaznictví ovlivňují další oblasti činnosti pojišťovny.
 • Dozvíte se, jak uvést činnost vaší pojišťovny do souladu s právními předpisy a požadavky ČNB.
 • Svou přípravou můžete přispět k zefektivnění vnitřních vykazovacích procesů ve vaší pojišťovně.
Termín

Výkaznictví – zvládáte včas reporting?

Cena: 7 100,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení