Akademie HR: Propouštěcí rozhovor – jak jej udržet v konstruktivní rovině a předejít nepříjemnostem

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům, kteří povedou nebo budou přítomni propouštěcímu rozhovoru (vedoucí pracovníci, zaměstnanci HR oddělení apod.)

Program

 • Příprava propouštěcího rozhovoru (právní stránka, různé scénáře, zdůvodnění, další kroky)
 • Vedení rozhovoru (kdo se má rozhovoru účastnit, časování rozhovoru, formulace klíčového sdělení, prostor pro diskuzi)
 • Výběr informací (co sdílet s propouštěným a co naopak ne, jakou argumentaci zvolit, jak argumentovat při sporu)
 • Doporučení pro neverbální projev propouštějících
 • Zvládání obtížných situací a jejich typologie:
  • projevy lítosti a sebelítosti, pláč a zoufalost (např. poukazování na neutěšenou sociální situaci, vyhrožování sebepoškozením apod.)
  • agrese a útočení, vyhrožování soudním sporem či jinými negativními důsledky pro propouštějící jako osoby nebo firmu jako celek
  • negace, odmítání, konstantní nesouhlas a problematizování právních či jiných aspektů propouštění
  • apatie, lhostejnost, netečnost, deprese apod.

Školení není určeno společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.

Termíny

Akademie HR: Propouštěcí rozhovor – jak jej udržet v konstruktivní rovině a předejít nepříjemnostem

14. 10. 2020 09:00–12:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 2 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce.