Sustainability in Business – trendy v udržitelnosti a CSR
Sustainability in Business – trendy v udržitelnosti a CSR
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
Mám zájem o školení (2 000,- Kč)
Připravili jsme školení zaměřené na trendy v udržitelnosti a CSR ve firmách. Chcete lépe pochopit trendy v udržitelném podnikání a využít je pro sebe a svoji práci ve firmě? Chcete vědět, jak o CSR a udržitelnosti přemýšlejí světoví lídři? Máte zájem lépe komunikovat CSR a udržitelnost směrem ke všem stakeholderům?
Sustainability in Business – udržitelnost a SDGs 2020
Sustainability in Business – udržitelnost a SDGs 2020
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
Mám zájem o školení (1 000,- Kč)
Připravili jsme školení zaměřené na rozvoj CSR a udržitelnosti ve firmách. Chcete zachytit aktuální trendy a využít je ve své práci a ve společnosti, kde působíte? Chcete efektivně propojit vaši firemní obchodní strategii s principy udržitelnosti, jak je definují Cíle udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals – SDGs)?
Sustainability in Business – reporting udržitelnosti a CSR
Sustainability in Business – reporting udržitelnosti a CSR
Ing. Anna Vaníčková, Ing. Miroslava Prokešová
Mám zájem o školení (1 000,- Kč)
Připravili jsme školení zaměřené na reporting udržitelnosti a CSR. Chcete se dozvědět, jak efektivně reportovat ekonomické, sociální a environmentální dopady podnikání? Chcete umět atraktivně informovat stakeholdery o hodnotách vaší firmy a o tom, jak přispíváte k naplňování cílů udržitelného rozvoje a podnikání?