IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky – BRNO

Na školení se blíže seznámíte s novým standardem pro vykazování výnosů, který sjednocuje jejich úpravu pod jedinou regulaci. Představíme vám nový standard a zaměříme se na to, v čem se liší od standardů stávajících (IAS 18 – Výnosy a IAS 11 – Stavební smlouvy). Dozvíte se také, jaké dopady má zavedení nového standardu na jednotlivé druhy společností a odvětví.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Účetním, vedoucím pracovníkům a obchodním zástupcům, kteří rozhodují o uzavírání, zpracovávání, účtování a vykazování smluv se zákazníky.
 • Zaměstnancům reportingových oddělení, kteří se zabývají sestavováním reportingových balíčků podle IFRS.
 • Zaměstnancům společností, které se chystají přejít na IFRS.
 • Ostatním zaměstnancům, kteří se setkávají se zákaznickými smlouvami a potřebují mít základní přehled o hlavních principech standardu.

Program

 • Rozsah působnosti standardu IFRS 15.
 • Představení pětistupňového modelu k posuzování smluv a následnému vykazování výnosů.
 • Seznámení se s jednotlivými stupni modelu, praktické příklady, co je potřeba posoudit.
 • Hlavní rozdíly mezi novým standardem IFRS 15 a stávajícími standardy IAS 18 a IAS 11.
 • Řešení specifických aspektů a jejich dopady na výnosy (úpravy smluv, smluvní náklady, vícesložkové smlouvy, přírůstkové náklady, licence, záruky, reklamace atd.).
 • Možnosti přechodu na nový standard.
 • Povinně zveřejňované informace o výnosech v příloze k účetní závěrce.
 • Dopady zavedení nového standardu na jednotlivé druhy společností a odvětví.
 • Retrospektivní platnost standardu – nastavení změn systémů a procesů/ paralelní účtování.

Přínosy

 • Po absolvování školení porozumíte, jaké dopady má nový standard na obchodní vztahy se zákazníky, včetně širších implikací.
 • Budete schopni vyhodnotit dopady nového standardu na vaši společnost a zvládnete posoudit jednotlivé podmínky smluv a identifikovat relevantní skutečnosti.
 • Dokážete určit výši, čas a způsob vykazování výnosů ze smluv se zákazníky.
 • Dokážete upravit a rozšířit smlouvy a připravit je tak na nové požadavky vykazování a zveřejňování z nich plynoucích výnosů.
 • Ujasníte si rozsah potřebných změn stávajících systémů a procesů, aby bylo možné podat adekvátní informace za aktuální i srovnávací období.
Termín

IFRS 15 – výnosy ze smluv se zákazníky – BRNO

Cena: 6 600,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení