IFRS 16 – účtování nájmů

Seznámíte se s relativně novým postupem účtování nájmů (leasingů) podle IFRS, který je platný od 1. 1. 2019. Školení vám na praktických příkladech ukáže dopady uzavření a změny nájemní smlouvy do výkazů společnosti. Je zaměřeno především na nájemce včetně podnájmů, ale v krátkosti bude shrnut i postup pronajímatelů.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům společností, které reportují do skupiny podle IFRS nebo připravují účetní závěrku podle IFRS
 • Finančním ředitelům
 • Účetním účtujícím o majetku pořízeném formou nájmu
 • Pracovníkům controllingu připravujícím finanční plány nebo interpretujícím výsledky
 • Vedoucím pracovníkům, kteří rozhodují o způsobu pořízení dlouhodobého majetku
 • a konstrukci nájemních smluv

Program

 • Úprava nájmů (leasingů) podle IFRS 16: vysvětlení hlavních pojmů včetně použité diskontní sazby a stanovení doby nájmu
 • Účtování nájemce podle IFRS 16
 • Účtování pronajímatele podle IFRS 16 (včetně podnájmů)
 • Příklady (uzavření smlouvy, změny smlouvy, změny odhadů)
 • Výkaznictví – co je nutno zveřejňovat
 • Příklad úprav hodnot z českého účetnictví na IFRS a naopak (pro účely daní)

Přínosy

Po absolvování kurzu budete:

 • lépe rozumět nové úpravě leasingu podle standardu IFRS 16
 • schopni vyhodnotit možný dopad uzavíraných nájemních smluv do výkazů společnosti
 • umět provést úpravy hodnot podle českých účetních předpisů na IFRS a naopak (např. pro účely daní)
Termín

IFRS 16 – účtování nájmů

Cena: 7 200,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení