IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví pro podniky

IFRS 9 přináší v oblasti zajišťovacího účetnictví řadu novinek od možnosti rebalancování, zajištění čisté pozice a rizikového komponentu až po účtování o časové hodnotě a nákladech na zajištění ve vlastním kapitálu. IFRS 9 však zavádí nové požadavky na dokumentaci a vyhodnocení efektivity a také přímé navázání na řízení rizik. Jaké jsou nové požadavky na zajišťovací účetnictví podle IFRS 9?

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům oddělení financí, plánování či treasury primárně v nefinančních institucích
 • Zaměstnancům účetních či controllingových oddělení, kteří se podílejí na přípravě účetních závěrek podle IFRS
 • Zaměstnancům, kteří se podílejí na přípravě podkladů pro zajišťovací účetnictví

Program

 • Přehled novinek pro zajišťovací účetnictví v IFRS 9 a analýza rozdílů oproti IAS 39
 • Přesah řízení rizik a zajišťovacího účetnictví
 • Změny v dokumentaci k zajišťovací transakci a v měření efektivity
 • Praktická aplikace zajišťovacího účetnictví podle IFRS 9, např.:
  • zajištění měnového rizika pomocí derivátů a nederivátových nástrojů
  • zahrnutí nákladů na zajištění do účtování o zajišťovacích vztazích
  • zohlednění časové hodnoty při výpočtu neefektivity
 • Očekávání dopadu na komerční podniky
 • Analýza přínosu nových pravidel a výhod přechodu na IFRS 9 (který zatím není povinný)
 • Převedení zajišťovacích vztahů na IFRS 9 a zachování současných vztahů pro závěrky podle českých účetních předpisů

Přínosy

 • Získáte přehled o dopadech IFRS 9 na finanční informace ve společnosti
 • Osvojíte si praktické znalosti pro nastavení zajišťovacího účetnictví ve vaší společnosti
 • Seznámíte se s (ne)výhodami nového konceptu zajišťovacího účetnictví

 

Termín

IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví pro podniky

Cena: 3 500,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení