IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů – WEBINÁŘ

Přechod na mezinárodní účetní standardy (IFRS) pro vykazování a oceňování finančních nástrojů v investičních společnostech a fondech přináší řadu změn, ať už v oblasti vykazování investic fondů, nebo vykazování vydaných akcií či podílových listů. Dochází ke změně formátů výkazů, klasifikaci některých nástrojů, nárůstu informací, které bude třeba uvést v příloze. Zbývá jen necelý rok na přípravu.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Vedení investičních společností a fondů a jejich finančním ředitelům
 • Zaměstnancům oddělení financí, plánování či treasury v investičních společnostech a investičních fondech či jejich mateřských společnostech
 • Zaměstnancům účetních či controllingových oddělení, kteří se podílejí na přípravě účetních závěrek

Program

 • IAS 32: zařazení vydaných cenných papírů do finančních závazků či kapitálových nástrojů
 • IFRS 9: přehled standardu a rozdíly oproti současné vyhlášce č. 501/2002 Sb. klasifikace a ocenění, snížení hodnoty, zajišťovací účetnictví
 • IFRS 9: obchodní modely, definice, soulad s ostatní právní úpravou
 • IFRS 9: ocenění a snížení hodnoty, stanovení reálné hodnoty (IFRS 13)
 • Další relevantní IFRS a IAS pro investiční fondy a společnosti (např. IAS 27, IAS 28, IFRS 16, IAS 1)
 • Příklady formátu výkazů pro účetní jednotky bez kapitálu dle IFRS
 • Informace vykazované v účetní závěrce k finančním nástrojům (IFRS 7)
 • Účetní zachycení přechodu na finanční nástroje dle IFRS
 • Daňové dopady přechodu na finanční nástroje dle IFRS

Přínosy

 • Získáte informace o přístupu k aplikaci nových požadavků na účtování o finančních nástrojích v investičních společnostech a fondech (a jak postupují auditoři)
 • Seznámíte se s rozdíly mezi současnými požadavky a IFRS
 • Ujasníte si rozsah potřebných změn systémů a procesů pro nastavení IFRS pro finanční nástroje

Věříme, že se budeme moci setkat osobně. Pokud by se akce nemohla konat kvůli nepříznivému epidemiologickému vývoji, jsme připraveni ji zorganizovat ve formě webináře. Kapacitu účastníků jsme omezili, abychom mohli dodržovat potřebná hygienická opatření.

Termín

IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů – WEBINÁŘ

Cena: 6 800,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení