Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů – WEBINÁŘ

Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Účetním, analytikům, pracovníkům oddělení controllingu a interního auditu, příp. ekonomických oddělení
 • Všem, kteří chtějí lépe porozumět problematice vykazování cash flow nebo jeho sledování

Program

 • Stávající úprava výkazu cash flow podle českých účetních standardů
 • Stávající úprava výkazu cash flow podle mezinárodních účetních standardů
 • Potřebné informace a pomocné výpočty nutné pro sestavení výkazu
 • Provázání výkazu cash flow s ostatními výkazy (rozvaha, výsledovka, výkaz o pohybu vlastního kapitálu)
 • Příklady sestavení výkazu cash flow přímou i nepřímou metodou
 • Komplexní příklad sestavení výkazu cash flow podle českých účetních standardů
 • Komplexní příklad sestavení výkazu cash flow podle mezinárodních účetních standardů
 • Konsolidovaný výkaz cash flow

Přínosy

 • Lépe porozumíte právní úpravě a metodice sestavování výkazu cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
 • Zvládnete sestavit základní pomocné výpočty i výkaz jako takový
 • Budete moci včas naplánovat své aktivity a identifikovat informace potřebné pro výpočty a sestavení výkazu tak, abyste minimalizovali administrativní zátěž
Termín

Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů – WEBINÁŘ

Cena: 7 200,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení