Nově vydaný standard IFRS 16

Seznámíte se s dopady, které bude mít nový standard na účtování leasingu podle IFRS. Budete moci lépe naplánovat svá strategická rozhodnutí, která se týkají nákupů a pronájmů dlouhodobých aktiv.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

  • Finančním ředitelům.
  • Účetním a vedoucím pracovníkům, kteří rozhodují o způsobu pořízení dlouhodobého majetku.

Program

  • Nová úprava leasingu podle IFRS 16.
  • Stávající úprava leasingu podle IAS 17 (operativní leasing, finanční leasing) – co zůstává v platnosti?
  • Účtování nájemce a pronajímatele podle IFRS 16.
  • Příklady reflektující požadavky IFRS 16 a porovnání s IAS 17.
  • Výkaznictví – co je nutno zveřejňovat?
  • Praktické aspekty nové úpravy – jak eliminovat administrativní zátěž.

Přínosy

Po absolvování kurzu budete:

  • lépe rozumět nové úpravě leasingu podle standardu IFRS 16 a změnám a požadavkům vyplývajícím z této úpravy,
  • schopni zhodnotit rizika, která pro vás nový standard představuje.

Díky tomu budete moci včas naplánovat své aktivity tak, aby pro vás představovaly co možná nejnižší administrativní zátěž.

Termín

Nově vydaný standard IFRS 16

Cena: 3 500,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení