Stávající úprava leasingu podle IAS 17 a nově vydaný standard IFRS 16

Seznámíte se s dopady, které bude mít nový standard na účtování leasingu podle IFRS. Budete moci lépe naplánovat svá strategická rozhodnutí, která se týkají nákupů a pronájmů dlouhodobých aktiv.

Komu je školení určeno

  • Zejména finančním ředitelům.
  • Účetním a vedoucím pracovníkům, kteří rozhodují o způsobu pořízení dlouhodobého majetku.

Program

  • Stávající úprava leasingu podle IAS 17 – operativní leasing, finanční leasing.
  • Příklady na leasing podle IAS 17.
  • Nová úprava leasingu podle IFRS 16.
  • Účtování nájemce a pronajímatele podle IFRS 16.
  • Příklady reflektující požadavky IFRS 16 a porovnání s IAS 17.
  • Praktické aspekty nové úpravy – jak eliminovat administrativní zátěž.

Přínosy

Po absolvování kurzu budete:

  • lépe rozumět stávající úpravě leasingu podle standardu IAS 17 a změnám vyplývajícím z nové úpravy podle standardu IFRS 16,
  • schopni zhodnotit rizika, která pro vás nový standard představuje.

Díky tomu budete moci včas naplánovat své aktivity tak, aby pro vás představovaly co možná nejnižší administrativní zátěž.

Termíny

Stávající úprava leasingu podle IAS 17 a nově vydaný standard IFRS 16

20. 2. 2019 09:00–12:30
KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8
Cena: 3 500,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Za účast na tomto školení máte nárok získat 4 CPD body pro váš profesionální rozvoj.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení. Školení probíhá v českém jazyce. Členům ČIIA (Český institute interních auditorů, o,s,) poskytujeme na toto školení slevu ve výši 10%.