Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy

Seminář je věnován základním principům a pravidlům účtování a oceňování podle IFRS. Zaměříme se na oblasti, které se řeší jinak než v českých účetních standardech (hmotný a nehmotný majetek, leasing, rezervy apod.), díky čemuž získáte obecný přehled o odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům a jejich řešení.

V současné chvíli není vypsán konkrétní termín. Pokud vás toto školení zajímá, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo školení uspořádáme přímo na míru pro vaši společnost.

Komu je školení určeno

 • Zaměstnancům účtáren zodpovědným za statutární závěrky a konsolidace podle IFRS.
 • Zaměstnancům reportingových oddělení zabývajícím se sestavováním reportingových balíčků podle IFRS.
 • Zaměstnancům společností, které se chystají k přechodu na IFRS.
 • Ostatním, kteří se setkávají s výkazy sestavenými podle IFRS a potřebují mít základní přehled o hlavních principech IFRS.

Program

 • IAS 1: Koncepční rámec a struktura výkazů a přílohy podle IFRS.
 • IAS 16, IAS 38, IAS 40, IFRS 5: Představení a porovnání standardů upravujících hmotný a nehmotný majetek.
 • IAS 36: Snížení hodnoty aktiva.
 • IAS 37: Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky – významné rozdíly ve srovnání s českou legislativou.
 • IAS 17: Stávající úprava leasingu – operativní a finanční leasing.

Přínosy

 • Pochopíte podstatu a logiku IFRS koncepce.
 • Porozumíte hlavním přístupům a pravidlům účtování, oceňování a vykazování podle IFRS, a tím získáte základy pro sestavování převodových můstků mezi českým účetnictvím a IFRS pro účely reportingu nebo IFRS výkaznictví a konsolidace.
 • Dokážete identifikovat rizikové oblasti ve vaší společnosti z pohledu převodu do IFRS, a budete tak mít představu o tom, jaké podklady je nutné připravit a jaké aktivity podniknout, aby reporting a výkaznictví proběhly včas, správně a s co nejnižší administrativní zátěží.
Termín

Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy

Cena: 7 200,- Kč bez DPH
Mám zájem o školení