Barbora Hořavová

Barbora působí od roku 2013 v Nadaci Open Society Fund Praha. Během 15 let svého působení v neziskovém sektoru získala rozsáhlé zkušenosti s českými i evropskými grantovými schématy. Posledních 5 let vedla program Dejme (že)nám šanci financovaný z Norských fondů, který podpořil za více jak 150 milionů korun projekty v oblasti rovných příležitostí a prevence domácího násilí. Dále pracovala na projektech zaměřených na vzdělávání dětí, učitelů a knihovníků, několik let se věnovala firemnímu vzdělávání v oblasti diversity management. Aktuálně má v Nadaci OSF v pozici programové ředitelky na starost rozjezd nového programu EHP fondů – Active Citizens Fund.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení