Barbora Straková

Aktuální školení
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů

19. 11. 2019 (6 800,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.
Již proběhlá školení