David Černík, MSc.

David vystudoval bakalářské studium na Institutu ekonomických studií na Karlově univerzitě a magisterské studium na School of Business and Economics na Maastricht University v Nizozemsku – obor Finanční ekonomie – bankovnictví. V KPMG začal pracovat na počátku roku 2018. David spolupracuje na zakázkách pro banky a jiné finanční skupiny – zejména v oblasti IFRS 9 a MiFID II. David má dále zkušenosti s regulatorním reportingem v rámci EMIR a oceňováním finančních nástrojů.

Aktuální školení
IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)
IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)

22. 10. 2019 (5 300,- Kč)
Nový způsob výpočtu a vykazování opravných položek z finančních aktiv (úvěry, pohledávky, cenné papíry apod.) je nejvýznamnější změnou, kterou přináší IFRS 9. Snížení hodnoty (impairment) představuje výzvu jak pro účetní oddělení, tak pro řízení rizik, ale i oddělení IT, které bude muset upravit systémy a sledovaná data.
Již proběhlá školení