Eva Nekvasilová

Eva se věnuje oblasti veřejných zakázek více než pět let. Zaměřuje se zejména na problematiku přípravy nabídek v režimu zákona o veřejných zakázkách a poradenství uchazečům o veřejnou zakázku. Dále se specializuje na zadávací řízení na služby, a to jak pro veřejné/dotované, tak sektorové zadavatele.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení