Hana Hašková

Aktuální školení
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou
Zaměstnanecké benefity daňovou a pojistnou optikou

24. 3. 2021 (5 900,- Kč)
Zaměstnanecké benefity hrají významnou roli nejen při získávání nových zaměstnanců, ale i při udržení si zaměstnanců stávajících. Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou jednou ze základních podmínek úspěchu každé společnosti. Správně nastavený systém zaměstnaneckých benefitů by měl přispívat k loajalitě zaměstnanců a zvyšovat jejich motivaci.
Již proběhlá školení