Ing. Anna Vaníčková

Anna vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, obor Politologie, kde pokračuje v doktorátu. V KPMG se Anna věnuje společenské odpovědnosti firem (CSR) a udržitelnému rozvoji. Dlouhodobě se angažuje v neziskovém sektoru.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení