Ing. Daniel Szmaragowski

Daniel má přes 12 let zkušeností s problematikou daně z příjmů právnických osob u velkých průmyslových a obchodních společností. Věnuje se také metodologii stanovení převodních cen a souvisejícím mezinárodním daňovým otázkám. Má bohaté zkušenosti s českými investičními pobídkami pro výrobní společnosti a souvisejícím jednáním se státními orgány včetně zastupování klientů během kontrol této specifické oblasti. Zabýval se rovněž několika projekty zaměřenými na strukturování nadnárodních skupin s cílem např. odprodeje určených divizí potenciálnímu investorovi.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení