Ing. Hana Čuříková

Hana vystudovala Fakultu financí a účetnictví, obor Zdanění a daňová politika na VŠE v Praze a je registrovaným daňovým poradcem Komory daňových poradců České republiky. V KPMG Česká republika pracuje od roku 2012 a specializuje se především na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob včetně zpracování daňových přiznání a na oblast odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Má rovněž pedagogické zkušenosti, které získala na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Aktuální školení
Daňový pohled na marketingové aktivity – očima praxe i judikatury
Daňový pohled na marketingové aktivity – očima praxe i judikatury

31. 10. 2019 (5 900,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při organizaci různých marketingových aktivit, a budete schopni identifikovat rizikové oblasti. Zaměříme se zejména na reklamní akce pořádané obchodními a výrobními společnostmi. Problematiku budeme ilustrovat na základě praktických zkušeností a na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu.
Již proběhlá školení