Ing. Lucie Medřická

Je absolventkou Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. V KPMG Česká republika pracuje od roku 2012. V minulosti měla na starosti audit účetních závěrek především německých průmyslových podniků, v posledních šesti letech se specializuje na účetní poradenství podle IFRS, CZ GAAP a German GAAP. Věnuje se také oblasti konsolidací, finančního a manažerského reportingu a finančního výkaznictví. V rámci své poradenské činnosti dále spolupracuje na projektech posuzování interních procesů a kontrol se zaměřením na jejich design, účinnost a efektivitu a na projektech interního auditu.

Aktuální školení
Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS
Úskalí odložené a efektivní daně v českém účetnictví i v IFRS

Mám zájem o školení (6 600,- Kč)
Náš jednodenní seminář vám pomůže pochopit princip fungování odložené daně v českém účetnictví i v IFRS.
Již proběhlá školení