Ing. Lucie Nedvědová

Lucie vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Je součástí Accounting Advisory Services týmu v oddělení Risk Consultingu. Jejími hlavními oblastmi profesního zaměření jsou projekty zaměřené převážně na akviziční účetnictví (alokace kupních cen, oceňování, impairment modely), konsolidace účetních výkazů dle českých i mezinárodních účetních standardů či projekty zaměřené na analýzy dopadu nové legislativy.

Aktuální školení
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů – WEBINÁŘ
Jak sestavit výkaz cash flow podle českých i mezinárodních účetních standardů – WEBINÁŘ

21. 1. 2021 (6 800,- Kč)
Pomůžeme vám pochopit základní principy a metody sestavování výkazu cash flow (přehledu o peněžních tocích), jeho provázání s ostatními výkazy účetní závěrky a postupy výpočtů nutných pro sestavení tohoto výkazu.
Již proběhlá školení