Ing. Lukáš Bajgar, ACCA

Lukáš má více než 15 let praxe zejména v sektoru finančních služeb. Od nástupu do KPMG v roce 2004 se specializuje na poradenství v řízení finančních rizik a na analýzu, posouzení a optimalizaci procesů v korporátním a retailovém bankovnictví. Jeho zkušenosti zahrnují především poradenství v oblasti regulace finančních trhů (Basel II, Basel III, platební instituce, finanční konglomeráty), finančních nástrojů, řízení rizik s důrazem na metody „at Risk“, přeceňování komplexních derivátových struktur za použití stochastického modelování, prověrku, analýzu a nové uspořádání interních procesů v korporátním bankovnictví a implementaci systémů řízení rizik. Lukáš má praktické zkušenosti s analýzou a návrhem procesů řízení úvěrového rizika a s posouzením zavedených kontrolních mechanismů a efektivity procesů. Rovněž se specializuje na implementaci systémů řízení úvěrového rizika, včetně posouzení efektivity front office.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení