Ing. Martin Křivánek, ACCA, FRM

Martin má více než 10 let zkušeností s auditem a poradenstvím v sektoru finančních institucí. Zaměřuje se na řízení rizik, řídicí a kontrolní systémy, oceňování cenných papírů a derivátových obchodů, optimalizaci distribučních kanálů, audit finančního umístění a interních procesů tzv. treasury.

Aktuální školení
Regulace trhu s finančními nástroji MiFID II / MiFIR / MAD II / MAR a PRIIPS (aktualizováno o novinky v roce 2019)
Regulace trhu s finančními nástroji MiFID II / MiFIR / MAD II / MAR a PRIIPS (aktualizováno o novinky v roce 2019)

27. 6. 2019 (6 800,- Kč)
Školení je zaměřeno na novou regulaci trhu s finančními nástroji v podobě směrnice a nařízení MiFID II / MiFIR, směrnice a nařízení pro manipulaci s trhem (Market Abuse – MAD II / MAR) a nařízení PRIIPS ke strukturovaným investičním produktům.
Již proběhlá školení