Ing. Martin Křivánek, ACCA, FRM

Martin má více než 10 let zkušeností s auditem a poradenstvím v sektoru finančních institucí. Zaměřuje se na řízení rizik, řídicí a kontrolní systémy, oceňování cenných papírů a derivátových obchodů, optimalizaci distribučních kanálů, audit finančního umístění a interních procesů tzv. treasury.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení