Ing. Michaela Thelenová

Michaela má rozsáhlé zkušenosti s daňovým poradenstvím zaměřeným na daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdanění a podnikové restrukturalizace, převodní ceny, investiční pobídky a odčitatelné položky na výzkum a vývoj (R&D). Poradenství zaměřené na daň z příjmů poskytuje také neziskovým organizacím působícím v České republice (např. Vize 97, Nadace Pohyb bez pomoci). Třetím rokem se lektorsky i poradensky podílí na vzdělávacím projektu KPMG Česká republika pro neziskové organizace ROK společně – KROK dopředu.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení