Ing. Naďa Waldeckerová

Naďa je absolventkou VŠE v Praze, oboru Finanční inženýrství s vedlejší specializací Oceňování podniku. Absolvovala zahraniční studijní pobyt na Tilburg School of Economics and Management. V KPMG Česká republika působí od roku 2015 v oddělení Risk Consulting, kde se zaměřuje na poradenství pro bankovní sektor v oblasti CRDIV/CRR a souvisejícího regulatorního výkaznictví, oceňování a řízení finančních rizik.

Aktuální školení
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV) – WEBINÁŘ
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV) – WEBINÁŘ

9. 12. 2020 (25 000,- Kč)
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2021 – WEBINÁŘ
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2021 – WEBINÁŘ

16. 12. 2020 (6 800,- Kč)
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Již proběhlá školení