Ing. Pavel Kohout

Pavel je členem týmu Business Intelligence v rámci oddělení Management Consulting. Hlavní oblastí jeho působení je řízení dat, návrh business intelligence řešení a BI strategie. V minulosti také vedl platformu pro taktické a operativní řízení BI prostředí v rámci bankovní instituce. Pavel absolvoval Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení