Ing. Petr Bruštík

Petr vystudoval Vysoká škola ekonomická v Praze. Aktuálně se zaměřuje primárně na oblast převodních cen. Petr má rozsáhlé zkušenosti i s transakčním poradenstvím a restrukturalizacemi společnosti, včetně financování. Petr pracoval na řadě významných projektů v oblasti převodních cen, zahrnujících nastavení převodních cen a žádosti o závazné posouzení převodních cen pro významné hráče v oblasti energetiky, automobilovém průmyslu a dalších průmyslových a finančních institucí.

Aktuální školení
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí
Služby ve skupině a jejich daňová úskalí

28. 11. 2019 (5 900,- Kč)
Dozvíte se, jaká daňová úskalí mohou vzniknout při poskytování služeb v rámci skupiny. Zaměříme se na převodní ceny vč. konceptu sdílení nákladů.Seznámíte se se situacemi, kdy může poskytování služeb vést ke vzniku stálé provozovny a kdy mohou být platby za služby předmětem srážkové daně.Problematiku budeme demonstrovat na aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu a na praktických příkladech.
Již proběhlá školení