Ing. Petra Franclová

Petra vystudovala Vysokou školu ekonomikou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V KPMG pracuje od roku 2015 v oddělení Risk Consultingu konkrétně v oblasti Accounting Advisory Services. Hlavní oblastí jejího profesního zaměření jsou konsolidace účetních výkazů dle českých i mezinárodních účetních standardů, poradenské projekty zaměřené na podnikové finance, analýzy GAAP rozdílů mezi CAS a IFRS, analýzy dopadu nové legislativy a účetní poradenství.

Aktuální školení
Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy
Základy IFRS – principy a rozdíly účtování a vykazování ve srovnání s českými účetními standardy

16. 10. 2019 (6 800,- Kč)
Seminář je věnován základním principům a pravidlům účtování a oceňování podle IFRS. Zaměříme se na oblasti, které se řeší jinak než v českých účetních standardech (hmotný a nehmotný majetek, leasing, rezervy apod.), díky čemuž získáte obecný přehled o odlišnostech IFRS oproti českým účetním standardům a jejich řešení.
Již proběhlá školení