Ing. Šimon Kolář, FRM

Šimon je absolventem VŠE v Praze, oborů Mezinárodní obchod a International Management. Absolvoval zahraniční studijní pobyty na Rotterdam School of Management a London School of Economics and Political Science. V KPMG Česká republika působí od roku 2013, nejprve v oddělení Auditu finančních institucí a od roku 2015 v oddělení Risk Consulting. Zde se zaměřuje na poradenství pro bankovní sektor zejména v oblasti kapitálové přiměřenosti, řízení likvidity a aktiv/pasiv, finanční regulace, oceňování a účetnictví cenných papírů. Má zkušenosti z korporátního bankovnictví a business intelligence získané na stážích v ČR a Asii.

Aktuální školení
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV) – WEBINÁŘ
Sestavení regulatorních výkazů COREP, FINREP dle metodiky roku 2021 (CRR/CRD IV) – WEBINÁŘ

9. 12. 2020 (25 000,- Kč)
Dvoudenní workshop je zaměřený na kapitálovou přiměřenost, likviditu, páku, zatížená aktiva, nevýkonné expozice, expozici s úlevou, obezřetnostní konsolidaci a další.
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2021 – WEBINÁŘ
Regulatorní dopady související s regulací CRR/CRD IV/Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky 2021 – WEBINÁŘ

16. 12. 2020 (6 800,- Kč)
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Již proběhlá školení