Ing. Tomáš Zahradník

Tomáš nastoupil do KPMG v roce 2016 a v současné době pracuje v oddělení Risk Consultingu. Tomáš se na svých zakázkách zaměřuje na dvě hlavní oblasti. První oblastí je Financial Risk Management, a to především zajišťovací účetnictví a témata spojená s finančními deriváty. Zakázky z oblasti zajišťovacího účetnictví a derivátů v sobě zahrnují tvorbu modelů a dokumentace k zajišťovacímu účetnictví, revize modelů pro zajišťovací účetnictví a tvorbu metodiky pro účetní zachycení derivátů. Druhou oblastí je regulatorní a finanční reporting (Likvidita, FINREP a COREP) a další regulatorní témata (IFRS 9, MiFID II/MiFIR). Zakázky z této oblast v sobě zahrnují rekonciliaci výkazů likvidity a FINREP/COREP, tvorba a posouzení metodiky spojené s reportingem a tvorba modelů pro výpočet opravných položek.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení