Ing. Tomáš Zahradník

Tomáš nastoupil do KPMG v roce 2016 a v současné době pracuje v oddělení Risk Consultingu. Tomáš se na svých zakázkách zaměřuje na dvě hlavní oblasti. První oblastí je Financial Risk Management, a to především zajišťovací účetnictví a témata spojená s finančními deriváty. Zakázky z oblasti zajišťovacího účetnictví a derivátů v sobě zahrnují tvorbu modelů a dokumentace k zajišťovacímu účetnictví, revize modelů pro zajišťovací účetnictví a tvorbu metodiky pro účetní zachycení derivátů. Druhou oblastí je regulatorní a finanční reporting (Likvidita, FINREP a COREP) a další regulatorní témata (IFRS 9, MiFID II/MiFIR). Zakázky z této oblast v sobě zahrnují rekonciliaci výkazů likvidity a FINREP/COREP, tvorba a posouzení metodiky spojené s reportingem a tvorba modelů pro výpočet opravných položek.

Aktuální školení
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví pro podniky
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví pro podniky

12. 4. 2019 (3 500,- Kč)
IFRS 9 přináší v oblasti zajišťovacího účetnictví řadu novinek od možnosti rebalancování, zajištění čisté pozice a rizikového komponentu až po účtování o časové hodnotě a nákladech na zajištění ve vlastním kapitálu. IFRS 9 však zavádí nové požadavky na dokumentaci a vyhodnocení efektivity a také přímé navázání na řízení rizik. Jaké jsou nové požadavky na zajišťovací účetnictví podle IFRS 9?
Již proběhlá školení