JUDr. Jana Fuksová, LL.M.

Jana se specializuje na daňové poradenství pro finanční instituce a oblast daňových sporů napříč sektory. V rámci poradenství pro finanční instituce se Jana věnuje nejen problematice daně z příjmů právnických osob, včetně přípravy a zpracování daňových přiznání, ale rovněž vybraným otázkám DPH, mezinárodním daňovým aspektům a souvisejícím procesním otázkám zejména pro banky, pojišťovny a investiční fondy. Ve své praxi se podílela rovněž na přeměnách zahrnujících investiční fondy. Jana se dále intenzivně věnuje daňovému právu procesnímu, poradenství v daňových sporech a zastupování klientů v rámci daňových kontrol, odvolacích řízení i návazných soudních řízení před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem. V této oblasti se podílela na řadě komplexních projektů především v oblasti DPH a daně z příjmů právnických osob. Jana je advokátkou a členkou Komory daňových poradců.

Aktuální školení
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí
Daňové nástrahy marketingových nákladů z pohledu finančních institucí

7. 10. 2021 (3 500,- Kč)
Školení se zaměřuje na specifické marketingové náklady obvyklé v prostředí finančních institucí. Z daňového pohledu se podíváme na typické propagační akce pořádané zejména bankami, pojišťovnami či leasingovými společnostmi. Nezapomeneme ani na zákaznické věrnostní programy či motivační schémata pro zprostředkovatele finančních a pojistných produktů.
Regulatorní a daňový rámec pro činnost fondů kvalifikovaných investorů v ČR
Regulatorní a daňový rámec pro činnost fondů kvalifikovaných investorů v ČR

21. 10. 2021 (3 500,- Kč)
Problematika fondů kvalifikovaných investorů a způsobů investování obecně představuje dynamicky se rozvíjející odvětví, jak po právní, tak daňové stránce, pro které je navíc typická značná míra regulace. Přijďte si proto poslechnout naše odborníky a diskutovat s nimi o otázkách, které Vás zajímají.
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Daně z pohledu investora a jak na ně?

3. 11. 2021 (3 500,- Kč)
Pomůžeme vám zorientovat se ve spletité úpravě zdaňování příjmů z cenných papírů. Z daňového pohledu projdeme nejčastější typy investic soukromých osob. Budeme se zabývat nejen samotnou držbou, ale také aspekty obchodování s investičními instrumenty. Samozřejmostí bude také řada praktických příkladů.
Již proběhlá školení