JUDr. Jana Fuksová, LL.M.

Jana se specializuje na daňové poradenství pro finanční instituce a oblast daňových sporů napříč sektory. V rámci poradenství pro finanční instituce se Jana věnuje nejen problematice daně z příjmů právnických osob, včetně přípravy a zpracování daňových přiznání, ale rovněž vybraným otázkám DPH, mezinárodním daňovým aspektům a souvisejícím procesním otázkám zejména pro banky, pojišťovny a investiční fondy. Ve své praxi se podílela rovněž na přeměnách zahrnujících investiční fondy. Jana se dále intenzivně věnuje daňovému právu procesnímu, poradenství v daňových sporech a zastupování klientů v rámci daňových kontrol, odvolacích řízení i návazných soudních řízení před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem. V této oblasti se podílela na řadě komplexních projektů především v oblasti DPH a daně z příjmů právnických osob. Jana je advokátkou a členkou Komory daňových poradců.

Aktuální školení
IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů
IFRS pro finanční nástroje u investičních fondů

13. 10. 2020 (6 800,- Kč)
Přechod na mezinárodní účetní standardy (IFRS) pro vykazování a oceňování finančních nástrojů v investičních společnostech a fondech přináší řadu změn, ať už v oblasti vykazování investic fondů, nebo vykazování vydaných akcií či podílových listů. Dochází ke změně formátů výkazů, klasifikaci některých nástrojů, nárůstu informací, které bude třeba uvést v příloze. Zbývá jen necelý rok na přípravu.
Již proběhlá školení