JUDr. Jana Fuksová, LL.M.

Jana se specializuje na daňové poradenství pro finanční instituce a oblast daňových sporů napříč sektory. V rámci poradenství pro finanční instituce se Jana věnuje nejen problematice daně z příjmů právnických osob, včetně přípravy a zpracování daňových přiznání, ale rovněž vybraným otázkám DPH, mezinárodním daňovým aspektům a souvisejícím procesním otázkám zejména pro banky, pojišťovny a investiční fondy. Ve své praxi se podílela rovněž na přeměnách zahrnujících investiční fondy. Jana se dále intenzivně věnuje daňovému právu procesnímu, poradenství v daňových sporech a zastupování klientů v rámci daňových kontrol, odvolacích řízení i návazných soudních řízení před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem. V této oblasti se podílela na řadě komplexních projektů především v oblasti DPH a daně z příjmů právnických osob. Jana je advokátkou a členkou Komory daňových poradců.

Aktuální školení
Daně z pohledu investora a jak na ně?
Daně z pohledu investora a jak na ně?

19. 5. 2022 (3 800,- Kč)
Pomůžeme vám zorientovat se ve spletité úpravě zdaňování příjmů z cenných papírů. Z daňového pohledu projdeme nejčastější typy investic soukromých osob. Budeme se zabývat nejen samotnou držbou, ale také aspekty obchodování s investičními instrumenty. Samozřejmostí bude také řada praktických příkladů.
Již proběhlá školení