Karolína Tomsová

Karolína se v KPMG Legal věnuje zejména korporátnímu právu a daňovým litigacím se zaměřením na spory týkající se daňových podvodů a nároků na odpočet DPH. Kromě toho má zkušenosti v oblasti spotřebitelského práva a civilního procesu. Karolína vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala dva studijní pobyty ve Francii a Finsku.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení