Lukáš Melichárek

Lukáš vystudoval Vysoké učení technické v Brně (Podnikatelská fakulta, magisterský obor Řízení a ekonomika podniku). Od svého nástupu do KPMG se specializuje na poradenské služby pro klienty v bankovnictví a energetice. V rámci svých zakázek se zaměřuje především na oblasti řízení finančních rizik, oceňování podniků a finančního a regulatorního výkaznictví.

Aktuální školení
Regulatorní dopady související s regulací CRR / CRD IV / Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2019
Regulatorní dopady související s regulací CRR / CRD IV / Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2019

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Regulatorní dopady související s regulací CRR / CRD IV / Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2019
Regulatorní dopady související s regulací CRR / CRD IV / Basel III, Výkaznictví COREP a FINREP dle metodiky roku 2019

Mám zájem o školení (Cena dle individuální dohody)
Chcete zlepšit kvalitu a správnost regulatorních výkazů COREP a FINREP do ČNB podle aktuální a nové metodiky? Dozvědět se, jaké jsou hlavní metodické změny oproti předcházejícímu roku? Rádi byste konzultovali nejasnosti se specialisty? Potřebujete rychle a efektivně pochopit dopady nové regulace a požadavky na výkaznictví regulátorovi?
Již proběhlá školení