Lukáš Melichárek

Lukáš vystudoval Vysoké učení technické v Brně (Podnikatelská fakulta, magisterský obor Řízení a ekonomika podniku). Od svého nástupu do KPMG se specializuje na poradenské služby pro klienty v bankovnictví a energetice. V rámci svých zakázek se zaměřuje především na oblasti řízení finančních rizik, oceňování podniků a finančního a regulatorního výkaznictví.

Aktuální školení
Regulace trhu s finančními nástroji MiFID II / MiFIR / MAD II / MAR a PRIIPS (aktualizováno o novinky v roce 2019)
Regulace trhu s finančními nástroji MiFID II / MiFIR / MAD II / MAR a PRIIPS (aktualizováno o novinky v roce 2019)

27. 6. 2019 (6 800,- Kč)
Školení je zaměřeno na novou regulaci trhu s finančními nástroji v podobě směrnice a nařízení MiFID II / MiFIR, směrnice a nařízení pro manipulaci s trhem (Market Abuse – MAD II / MAR) a nařízení PRIIPS ke strukturovaným investičním produktům.
Již proběhlá školení