Lukáš Melichárek

Lukáš vystudoval Vysoké učení technické v Brně (Podnikatelská fakulta, magisterský obor Řízení a ekonomika podniku). Od svého nástupu do KPMG se specializuje na poradenské služby pro klienty v bankovnictví a energetice. V rámci svých zakázek se zaměřuje především na oblasti řízení finančních rizik, oceňování podniků a finančního a regulatorního výkaznictví.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení