Mgr. Jan Sedlář

Honza vystudoval Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze a během studia absolvoval studijní pobyt na Boloňské Univerzitě v Itálii. Ve společnosti KPMG ČR působí od roku 2015 a pracoval především na projektech se zaměřením na sport, kulturu a cestovní ruch. Mezi cíle těchto projektů patřilo nastavení úspěšných podnikatelských nebo rozvojových strategií, zpracování studií proveditelnosti pro projekty v oblasti sportu, kultury i cestovního ruchu a identifikace možností, jak udržitelně financovat aktivity jednotlivých klientů.

Aktuální školení

Nemá vypsaná žádná školení

Již proběhlá školení