Mgr. Jiří Lakosil

Jiří má více jak 15 let zkušeností, zejména v sektoru bankovnictví a finančních služeb. Jiří během své kariéry působil v mezinárodních společnostech na trhu finančních služeb. Jeho hlavní oblasti zkušeností zahrnují zejména řízení kreditních rizik pro oblast spotřebitelských a hypotečních úvěrů, ale má i detailní znalost obchodních procesů poskytování úvěrů, různých distribučních modelů a kanálů, znalosti v oblasti regulace finančních trhů a implementace schvalovacích i vymáhacích systémů pro řízení kreditního rizika retailu.

Aktuální školení
IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)
IFRS 9 v detailu – snížení hodnoty (impairment)

22. 10. 2019 (5 300,- Kč)
Nový způsob výpočtu a vykazování opravných položek z finančních aktiv (úvěry, pohledávky, cenné papíry apod.) je nejvýznamnější změnou, kterou přináší IFRS 9. Snížení hodnoty (impairment) představuje výzvu jak pro účetní oddělení, tak pro řízení rizik, ale i oddělení IT, které bude muset upravit systémy a sledovaná data.
Již proběhlá školení