Mgr. Ondřej Vykoukal

Ondřej se ve své praxi zaměřuje především na právo duševního vlastnictví, zejména na právo autorské a práva související. Poradenství poskytuje rovněž v oblasti práva informačních technologií, kde se věnuje převážně moderním technologiím, právním aspektům internetu a právním vztahům odehrávajícím se online. V této souvislosti se Ondřej rovněž zabývá ochranou osobních údajů a osobnostních práv obecně. Ondřej poskytuje právní poradenství také v oblasti zdravotnického práva. Je členem mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI. V roce 2017 zahájil spolupráci s neziskovou organizací Pro bono aliance, jejímž prostřednictvím poskytuje pro bono právní služby neziskovým organizacím a jedincům ve složitých životních situacích.

Aktuální školení
Modul 2: Legislativní monitoring a early warning
Modul 2: Legislativní monitoring a early warning

24. 10. 2019 (10 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Officer: Modul 2
Již proběhlá školení