Mgr. Ondřej Vykoukal

Ondřej se ve své praxi zaměřuje především na právo duševního vlastnictví, zejména na právo autorské a práva související. Poradenství poskytuje rovněž v oblasti práva informačních technologií, kde se věnuje převážně moderním technologiím, právním aspektům internetu a právním vztahům odehrávajícím se online. V této souvislosti se Ondřej rovněž zabývá ochranou osobních údajů a osobnostních práv obecně. Ondřej poskytuje právní poradenství také v oblasti zdravotnického práva. Je členem mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI. V roce 2017 zahájil spolupráci s neziskovou organizací Pro bono aliance, jejímž prostřednictvím poskytuje pro bono právní služby neziskovým organizacím a jedincům ve složitých životních situacích.

Aktuální školení
Anti-bribery a corruption
Anti-bribery a corruption

14. 4. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Regulace finančního sektoru, včetně AML
Regulace finančního sektoru, včetně AML

28. 4. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele
Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele

14. 5. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Outsourcing a monitoring třetích stran
Outsourcing a monitoring třetích stran

28. 5. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Již proběhlá školení