Mgr. Romana Szuťányi

Romana je advokátka působící v advokátní kanceláři KMPG Legal, kde má na starosti oblast poskytování pracovněprávního poradenství a problematiku zaměstnávání cizinců, v rámci nichž poskytuje klientům komplexní právní servis, včetně zastupovaní v soudních a správních řízeních. V rámci své praxe se specializuje zejména na přípravu smluvní dokumentace a vnitřních předpisů, propouštění, na kolektivní vyjednávání, nelegální zaměstnávání, ochranu soukromí zaměstnanců, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a vysílání zaměstnanců do zahraničí. Romana rovněž poskytuje klientům asistenci v souvislosti s řešením etických incidentů a pracovněprávní compliance. Pravidelně přednáší pracovní právo pro podnikatelskou sféru a v rámci vzdělávacích agentur a institutů.

Aktuální školení
Akademie HR: Pracovněprávní minimum pro personalisty i management
Akademie HR: Pracovněprávní minimum pro personalisty i management

23. 1. 2020 (2 500,- Kč)
Jak postupovat při náboru zaměstnanců, jakým způsobem s nimi jednat v průběhu pracovního poměru a jak řešit různé problematické situace? V rámci školení vám poskytneme základní přehled o českém pracovním právu, zaměříme se na časté chyby a doporučíme praktické postupy.
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru
Akademie HR: Problematické aspekty ukončení pracovního poměru

26. 3. 2020 (2 500,- Kč)
Ukončení zaměstnávání představuje jeden z nejtěžších úkolů zaměstnavatele – je potřeba vyhovět přísným požadavkům právních předpisů i soudní judikatury. Nesprávným ukončením pracovního poměru zaměstnavatel riskuje vleklý soudní spor a rozsáhlé finanční náklady. Během školení se s vámi podělíme o naše praktické zkušenosti a poradíme, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.
Již proběhlá školení