PhDr. Vladimír Dvořák, FRM

Vladimír se již 15 let specializuje na témata řízení finančních a operačních rizik v bankách a pojišťovnách, věnuje se implementaci Basel III i nových IFRS standardů, které se týkají finančních nástrojů a bankovních licencí. Rozsáhlé zkušenosti získal při práci na projektech v předních finančních institucích v České republice.

Aktuální školení
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví
IFRS 9 v detailu – zajišťovací účetnictví

14. 11. 2019 (3 500,- Kč)
Zajišťovací účetnictví podle nového standardu je některými společnostmi aplikováno již druhým rokem, proběhly audity a začíná se utvářet „běžná praxe“ na trhu v bankách i výrobních podnicích pro rozsah dokumentace, výpočet neefektivity, možnosti kvalitativního posouzení apod.
Zajištění kurzových rozdílů z úvěrů v realitních společnostech
Zajištění kurzových rozdílů z úvěrů v realitních společnostech

28. 11. 2019 (3 500,- Kč)
Real estate společnosti již tradičně používají koncept zajišťovacího účetnictví pro úvěry v cizí měně. Výsledkem je vyhlazení dopadu přecenění cizoměnových úvěrů na výsledovku. V roli poradců i auditorů se seznamujeme s řadou způsobů, jak k zajišťovacímu účetnictví společnosti přistupují. Někdy správně, jindy souladu dokumentace či testu s účetními standardy dosaženo není.
Již proběhlá školení