Štěpánka Černá

Již 7 let se zaměřuje na řízení rizik podvodného jednání a vyšetřování podvodů a nesrovnalostí. Podílela se na forenzních zakázkách napříč všemi odvětvími a podnikovými procesy. Má zkušenosti v oblasti posouzení účinnosti systémů vnitřní kontroly, včetně souladu s českou a světovou protikorupční legislativou, a navrhování a implementaci kontrol s cílem snížení rizika podvodného jednání ve společnostech.

Aktuální školení
Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?
Účinný protikorupční program – proč ho mít a jak ho poznat?

19. 11. 2019 (3 600,- Kč)
Stále rostoucí nároky na dodržování protikorupčních předpisů přináší nové výzvy v oblasti řízení rizika úplatkářství a korupce. Prostřednictvím praktických příkladů se dozvíte, jak zavést účinný protikorupční program, který bude mít rovněž pozitivní dopad na plnění strategických a obchodních cílů vaší společnosti.
Již proběhlá školení