Štěpánka Černá

Již 7 let se zaměřuje na řízení rizik podvodného jednání a vyšetřování podvodů a nesrovnalostí. Podílela se na forenzních zakázkách napříč všemi odvětvími a podnikovými procesy. Má zkušenosti v oblasti posouzení účinnosti systémů vnitřní kontroly, včetně souladu s českou a světovou protikorupční legislativou, a navrhování a implementaci kontrol s cílem snížení rizika podvodného jednání ve společnostech.

Aktuální školení
Anti-bribery a corruption
Anti-bribery a corruption

14. 4. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Regulace finančního sektoru, včetně AML
Regulace finančního sektoru, včetně AML

28. 4. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele
Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele

14. 5. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Outsourcing a monitoring třetích stran
Outsourcing a monitoring třetích stran

28. 5. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Již proběhlá školení