Tereza Jechová, MSc, CCEP-I, CIPP/E, CIPM

Tereza má bakalářský titul z Keele University ve Velké Británii a magisterský titul z London School of Economics and Political Science. V KPMG pracuje od roku 2014. Tereza se specializuje na audity, design a implementaci vnitřních kontrolních systémů a compliance management systémů v podnicích napříč různými sektory. Jako zkušený a certifikovaný projektový manažer také často zastává tuto roli při velkých implementačních projektech – GDPR, IDD apod. V rámci poradenské činnosti dále spolupracuje na projektech interního auditu.

Aktuální školení
 Modul 7: Jak vybudovat Compliance
Modul 7: Jak vybudovat Compliance

28. 1. 2020 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 7
KPMG Compliance Manager
KPMG Compliance Manager

28. 1. 2020 (30 000,- Kč)
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting
Modul 8: Řízení Compliance oddělení a reporting

25. 2. 2020 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 8
Modul 9: Leadership v Compliance
Modul 9: Leadership v Compliance

26. 3. 2020 (12 000,- Kč)
Program KPMG Compliance Manager: Modul 9
Anti-bribery a corruption
Anti-bribery a corruption

14. 4. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Regulace finančního sektoru, včetně AML
Regulace finančního sektoru, včetně AML

28. 4. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele
Ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele

14. 5. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Outsourcing a monitoring třetích stran
Outsourcing a monitoring třetích stran

28. 5. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
GDPR v praxi
GDPR v praxi

11. 6. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Projektové řízení
Projektové řízení

26. 6. 2020 (8 000,- Kč)
Specifický modul Compliance Management Programme
Již proběhlá školení